logo
免费热线:0517-83520512
首页 > 产品分类1 > 产品名称

8铝及合金钝化剂_1.jpg

铝及铝合金钝化剂

 

2、选用产品 

         铝及铝合金的无铬钝化剂

3、槽液控制 

        用量:4-5%

        槽液外观:淡黄色液体 

        PH值:4-7

        使用温度:常温-45℃ 

        处理时间:30-120s

        使用方法:浸渍、喷淋 

4、槽作流程: 

        铝及铝合金脱脂→水洗→水洗→钝化→水洗→干燥 


5、槽液配制: 

        先向槽中加入1/2的水,然后按比例加入本剂并充分搅拌,再加水至液位搅拌均匀,检测槽液pH值即可。


6、设备材质 

       槽体、管道、喷淋系统应采用不锈钢制造。


7、无铬钝化剂 贮存 

       无铬钝化剂 是弱酸性液体,存放于室内,存放点远离碱类。


8、安全事项 

      无铬钝化剂使用时应穿戴防护用具,避免与眼睛或皮肤接触,以免发生危险。